Kateřina Šimková

Bachelor's thesis

MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH ŽEN ZAKLÁDAT RODINY A MOTIVACE STÁTU SE TOUTO PROBLEMATIKOU ZABÝVAT

Motivations of university-educated women to have children and motivations of state to deal with it
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá motivacemi studentek vysokých škol a vysokoškolsky vzdělaných žen zakládat rodiny. Zkoumá porodnost této skupiny žen v kontextu velmi nízké celkové porodnosti v České republice. Cílem práce je zanalyzovat specifické postavení vysokoškolaček, zjistit jejich životní preference a pojmenovat společné znaky, které vysokoškolsky vzdělané ženy ovlivňují při rozhodování o zakládání …more
Abstract:
This thesis deals with the motivations of university students and university-educated women to have children. It examines the birth rate in this group of women in the context of very low total fertility rate in the Czech Republic. The aim is to analyze the specific situation of university graduates, to find out their lifestyle preferences and identify common features that influence the decision of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2013
  • Supervisor: Lucia Bartůsková
  • Reader: Olga Poláková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67752