Mgr. Tomáš Selinger

Master's thesis

Sportovní talent a diagnostika psychických vlastností ve fotbale

Sport talent and diagnostics of psychological properties in football
Abstract:
Magisterská práce se zabývá sportovním talentem, konkrétně diagnostikou mentálních dovedností u fotbalistů z různých výkonnostních úrovní. První část práce je věnována literární rešerši a definici základních teoretických pojmů. Hlavní část práce se zabývá analýzou dat, sesbíraných pomocí dotazníku OMSAT-3*- modifikovaná verze.
Abstract:
The master's thesis deals with the sport talent, namely the diagnosis of mental skills of football players from different performance levels. First part of the thesis is dedicated to literary research and definition of fundamental teoretical terms. The main part of the thesis deals with the analysis of data collected by the questionnaire OMSAT-3 * - modified version
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2018
  • Supervisor: Mgr. Michal Vičar, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Physical Education and Sport / Management in Sport

Theses on a related topic