Bc. Jitka Mihoková

Bakalářská práce

Účtovná závierka podľa aktuálneho princípu účtovníctva SR, jej verný a pravdivý obsah a zosúladenie s IFRS

Financial statements in accordance to the actual principle of accounting SR, its accurance and truthful contens and harmonization with rules and principles of IFRS
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the financial statements in accordance with current accounting principle of SR, its faithful and true content and alignment with IFRS. The work consists of three main chapters. In the introductory part the author explains the basic concepts of financial statements in accordance with current Slovak legislation and IFRS. The second part deals with the analysis of financial …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou účtovnej závierky podľa aktuálneho princípu účtovníctva SR, jej verným a pravdivým obsahom a zosúladením s IFRS. Práca pozostáva z troch hlavných kapitol. V úvodnej časti práce autorka vysvetľuje základné pojmy k účtovnej závierke podľa platnej legislatívy SR a IFRS. Druhú časť tvorí analýza procesu účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Cimerák
  • Oponent: Ing. Jana Stašová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management