Bc. Zuzana Kubátová

Diplomová práce

Příčiny a řešení překvalifikovanosti uchazečů o zaměstnání z pohledu personalistů vybraných soukromých firem

Causes and solutions of over-qualificated job seekers from HR managers‘ point of view from selected companies
Anotace:
Téma práce: Příčiny a řešení překvalifikovanosti uchazečů o zaměstnání z pohledu personalistů vybraných firem Tato práce se v teoretické části zabývá otázkou vnímáním překvalifikovanosti z perspektivy různých aktérů, kteří jsou součástí tohoto jevu, jejím příčinám a skupinám, které mohou být tímto fenoménem ohroženy. Vysvětluje vliv překvalifikovanosti na jedince, jeho výkon a motivaci. Definuje lidský …více
Abstract:
Theme of the thesis: Causes and solutions of over-qualificated job seekers from HR managers‘ point of view from selected companies This Master’s thesis in a theoretical part deals with the perception of overqualification from perspective of different actors who are part of this phenomenon. The thesis explains the impact of over-qualification on individual performance and motivation. Defines human capital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Oponent: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií