Eva HNÁTOVIČOVÁ

Bakalářská práce

Folklór jako významný socializační prvek Podluží

Folklore as an important element of socialization Podluží
Anotace:
Téma bakalářské práce se zaměřuje na folklór jako významný socializační prvek Podluží. Teoretická část se zabývá vymezením oblasti Slovácka a Podluží, dále historií v regionu Podluží a také historií etnického složení obyvatelstva. Pojednává i o folklórních tradicích jako je výtvarné umění, odívání, tance, písně, zvyky a obřady. Vysvětluje se zde také pojem socializace a socializační činitelé. V praktické …více
Abstract:
The barchelor´s thesis is focus on folklore as an important element of socialization Podluží. The theoretical part deal with the Podluží and Slovácko, as well as the history of the region Podluží and ethnic composition of the population. Also discusses folk traditions such as art, clothing, dance, songs, customs and ceremonies. It also explains the concept of socialization and socializing factors. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013
Zveřejnit od: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HNÁTOVIČOVÁ, Eva. Folklór jako významný socializační prvek Podluží. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika