Bc. Michal Pilát

Bakalářská práce

Stěžejní události 2. světové války v Polsku v současném historickém filmu

Major Events of World War II in Poland in Contemporary Historical Film
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na nejdůležitější okamžiky druhé světové války, které se odehrály na území okupovaného Polska mezi lety 1939-1953. Na základě získaných informací je porovnána prostudovaná literatura s vybranými historickými filmy. Součástí práce je komparace, do jaké míry snímky korespondují s historickou skutečností, případně v čem jsou ve srovnání s odbornou literaturou odlišné …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the most important events of World War II, which took place in the territory of occupied Poland between 1939-1953. Based on the information gathered, the literature is compared with selected historical films. Part of this thesis is comparison, to what extent films correspond with the historical reality, eventually in what way they are different from the literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jan Škvrňák
  • Oponent: Mgr. Malgorzata Balcerzak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Filologicko-areálová studia