Theses 

Marketingový výzkum pro poznání zákazníka firmy XY – Bc. Marcela Vopařilová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marcela Vopařilová, DiS.

Bakalářská práce

Marketingový výzkum pro poznání zákazníka firmy XY

Marketing research for understanding the customer of company XY

Anotace: Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem. Cílem této práce je návrh marketingové strategie pro firmu Cukrárna Sněžné. První část práce se zabývá teoreticky procesem marketingového výzkumu a výzkumem zákazníků. Druhá část práce je zaměřena na analýzu dotazníkového šetření, specifikace typického zákazníka, jeho potřeb a požadavků na produkt. Snahou návrhu nové marketingové strategie je dosáhnutí výhod před konkurencí, zvýšení zisků a především získání nových a stálých zákazníků.

Abstract: The bachelor thesis is focused on marketing research. The aim of this work is to suggest marketing strategy for the Cukrárna Sněžné. The first part of the work deals with the theory of marketing research and with the customer analysis. The sekond part focuses on the analysis of the survey and definic typice customer, his needs and product requirements. Suggesting a new marketing strategy we aim to achieve competitive advantage, increase profits and in particular to acquire new and regular customers.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, marketing, zákazník, dotazníkové šetření, marketingová strategie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Wagner
  • Oponent: Ing. Jiří Netolický

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:36, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz