Monika VOLENCOVÁ

Bakalářská práce

Studijní centrum s knihovnou na Denisově nábřeží v Plzni

Study centre with library on Denisovo nabrezi in Pilsen
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním Studijního centra s knihovnou na Denisově nábřeží v Plzni. Cílem práce je návrh a optimalizace konstrukčního a dispozičního řešení, sestavení základních statických a tepelně-technických výpočtů a vypracování požárně bezpečnostního řešení. Návrhy řešení a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN. Výkresová část bakalářské práce byla zpracována …více
Abstract:
ABSTRACT This work deals with building design of Educational center with library in Denisovo nabrezi, Pilsen. The goal of the thesis is to design and optimalize constructional and dispositional solution, compose basic static and heat-technical calculations and to process fire safety solution. All designs and calculations were made according to valid CSN EN standards. The drawings were done in Allplan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2016
  • Vedoucí: Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOLENCOVÁ, Monika. Studijní centrum s knihovnou na Denisově nábřeží v Plzni. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/