BcA. Monika Řeháková

Diplomová práce

Promo spoty Divadelní fakulty JAMU

Promotional Video Spots for Theatre Faculty of JAMU
Anotace:
Čtrnáct promo spotů pro Divadelní fakultu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Cílovou skupinou spotů jsou zejména studenti středních škol a uchazeči o studium na DF JAMU. Každý spot je věnován jedné specializaci fakulty. Celý koncept pak spojuje rodina, ironie, umění a nepochopení.
Abstract:
Fourteen promo spots for the Theater Faculty of the Janáček Academy of Performing Arts in Brno. The target group of the spots are mainly high school students and applicants for studies at DF JAMU. Each spot is dedicated to one specialization of the faculty. The videos combine the theme of family, irony, art and misunderstanding.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Francán
  • Oponent: Mgr. Aleš Záboj

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/tlse0/

Janáčkova akademie múzických umění

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická tvorba a média / Audiovizuální tvorba a divadlo