Bc. Barbora PEKHARTOVÁ

Diplomová práce

Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů

Analyse and subsequent optimization of business processes
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a následnou optimalizaci procesu výroby indukčního pláště ve společnosti Enix metal s.r.o. Teoretická a praktická část se mezi sebou prolínají. V první části práce jsou informace o dané firmě spolu s jejím výrobkovým portfoliem. Druhá část je zaměřena na analýzu zvoleného procesu. Jsou zde definovány jednotlivé subprocesy výroby, které byly zpracovány za softwarové …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on analyzing the production process of induction casing in Enix metal Ltd., with the aim to contribute to optimizing the process. The theoretical and practical parts are interconnected. The first part of the thesis gives information about the company along with the company's product portfolio. The second part presents the analysis of the given process. Particular sub-processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Januška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEKHARTOVÁ, Barbora. Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení