Theses 

Kolektivní smlouva, její obsah, uzavírání a závaznost pro smluvní partnery – Ing. Martina Chauturová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Ing. Martina Chauturová

Master's thesis

Kolektivní smlouva, její obsah, uzavírání a závaznost pro smluvní partnery

Collective agreement, its content, closing and obligation for contractual partners

Abstract: V diplomové práci se zabývám kolektivní smlouvou, jejím obsahem a závazností pro smluvní partnery. Pozornost je věnována subjektům kolektivní smlouvy, jako jsou odborové organizace, zaměstnavatelé a jejich svazy. Protože právě tyto subjekty mohou uzavírat kolektivní smlouvu, která ovlivňuje pracovní činnost mnoha zaměstnanců v mnoha oblastech. Uvedla jsem všechny dostupné informace o kolektivním vyjednávání a snažila se je seřadit v časovém sledu, jak by měli probíhat. Vymezuji druhy kolektivních sporů. V praktické části diplomové práce je provedena analýza kolektivních smluv společností ČEZ a.s., Energotrans a.s. a ŠKODA AUTO a.s.. Cílem práce je vyhodnotit výhody, které plynou z kolektivní smlouvy z pohledu zaměstnance, při možnosti vybrat si zaměstnání.

Abstract: This dissertation describes collective agreement, its content and obligation for contractual partners. Its content is focused on collective agreement partners, like trade unions, employers and their unions. These partners are able to make collective agreement, which impacts activity of many employees in all spheres. I mentioned all available information about collective negotiation and tried to line it up chronologically as they should be proceeded. Relevant types of collective disagreements were enclosed. In the practical part of my dissertation, collective agreements of ČEZ a.s., Energotrans a.s., ŠKODA AUTO a.s. were analysed. The aim was to assess advantages resulting from collective agreement from the employee perspective, during the job application.

Keywords: Kolektivní smlouva, kolektivní spory, kolektivní vyjednávání, odborová organizace, zaměstnanec, zaměstnavatel. Collective agreement, collective disagreement, collective negotiation, trade union, employee, employer.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2009
  • Supervisor: JUDr. František Laštovka
  • Reader: JUDr. Jana Šmejcová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 15:40, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz