Mgr. Barbora Grmolcová

Diplomová práce

Souvislosti generativity a silných stránek charakteru ve střední dospělosti

Relationships between generativity and character strengths in middle adulthood
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na prozkoumání souvislostí generativity a silných stránek charakteru ve střední dospělosti. Pozornost je věnována také vztahům mezi generativitou a jednotlivými demografickými charakteristikami. Výzkumný soubor tvořilo 153 osob ve věkovém rozmezí 40 až 55 let (68 % žen, průměrný věk 46,44 let). Z metod byla užita Loyola Generativity Scale ke zjištění generativního zájmu …více
Abstract:
This thesis is concerned with exploration of relationships between generativity and character strengths in middle adulthood. Attention is also paid to the relationship between generativity and demographic characteristics. The research group consisted of 153 people in the age range 40 – 55 years (68 % of women, average age 46,44 years). Loyola Generativity Scale was used for detection of generative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kamila Šustrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta