Mgr. Barbora Grmolcová

Master's thesis

Souvislosti generativity a silných stránek charakteru ve střední dospělosti

Relationships between generativity and character strengths in middle adulthood
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na prozkoumání souvislostí generativity a silných stránek charakteru ve střední dospělosti. Pozornost je věnována také vztahům mezi generativitou a jednotlivými demografickými charakteristikami. Výzkumný soubor tvořilo 153 osob ve věkovém rozmezí 40 až 55 let (68 % žen, průměrný věk 46,44 let). Z metod byla užita Loyola Generativity Scale ke zjištění generativního zájmu …more
Abstract:
This thesis is concerned with exploration of relationships between generativity and character strengths in middle adulthood. Attention is also paid to the relationship between generativity and demographic characteristics. The research group consisted of 153 people in the age range 40 – 55 years (68 % of women, average age 46,44 years). Loyola Generativity Scale was used for detection of generative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Kamila Šustrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta