Theses 

Exekuce v podnikání – Bc. Kristýna Rada

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Kristýna Rada

Diplomová práce

Exekuce v podnikání

Execution in business

Anotace: Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou „exekuce“ její charakteristikou, historií a vývojem. Dále jsou rozebrány pojmy exekuční titul, exekutor a etický kodex, způsoby vykonávání exekuce, role exekutorské komory a centrální evidence exekucí. Praktická část je zaměřena především na exekuce právnických osob. Jsou zde analyzovány pohledy dlužníka i věřitele při reálném exekučním řízení. Následně je zde zhodnocen aktuální stav exekucí v České republice.

Abstract: The theoretical part of the thesis is dealing with the issue of "execution“ as an act of enforcing a money judgement, its characteristics, history and development. Followed by the conceptual analysis of a writ of execution, executive officer and the code of ethics, including various methods of enforcement, the role of „executive officers chamber“ and central evidence of legal enforcements. Practical part is focused mainly on executions of legal entities. It includes the views of both the debtor and the creditor sides under the circumstances of a real money enforcement proceeding. Subsequently, the current state of execution in the Czech Republic is evaluated.

Klíčová slova: Exekuce, exekutor, exekuční návrh, exekuční příkaz, exekuční řád, výkon rozhodnutí, dlužník, vymáhaní pohledávky, Execution, executor, proposal of execution, warrant of execution, execution code, enforcement of adjudication, debtor, debt collection

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:49, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz