MDDr. Michaela Bartošová, Ph.D.

Disertační práce

Rizikové faktory vzniku zubního kazu a ověření metod primární intervence

Risk factors in dental caries development and verification of primary intervention methods
Anotace:
Úvod: Cílem práce bylo posouzení vybraných rizikových faktorů a jejich závažnosti pro vznik zubního kazu u dětí v české populaci a ověření potenciálu metod primární prevence pro zamezení jeho vzniku. Zaměřili jsme se na posouzení kariogenních bakterií, parodontálních patogenů, genetického pozadí a behaviorální složky jako možných rizikových faktorů. Metody: Sledovaný soubor byl rozdělen do čtyř skupin …více
Abstract:
Background: The aim of this study was to assess the risk factors and their relevance to dental caries development in children in Czech population and to verify the efficacy of primary intervention methods in caries prevention. Attention was focused on microbial composition of dental plaque (cariogenic bacteria/periodontal pathogens), genetic predisposition and behaviour of mothers. Methods: The group …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 4. 2016
  • Vedoucí: prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc., prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté) / Stomatologie - Zubní lékařství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.