Alena Přádná

Bakalářská práce

Filmová tvorba Ingmara Bergmana a její distribuce v České republice

Ingmar Bergman’s Films Production and its Distribution in the Czech Republic
Anotace:
Práce pojednává o filmové tvorbě švédského režiséra Ingmara Bergmana a její dostupnosti v České republice. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení pojmu artový film, na osobu Ingmara Bergmana a na popis Bergmanovy filmové tvorby. Praktická část práce se zabývá vývojem a současným stavem filmové distribuce s důrazem na distribuci artových filmů. Stěžejní částí je rozbor všech distribučních cest …více
Abstract:
My thesis deals with the filmmaking of Swedish director Ingmar Bergman and its availability in the Czech Republic. The theoretical part focuses on the definition of an art film, on the personality of Ingmar Bergman, and on the description of Bergman's filmmaking. The practical part of my thesis deals with the development and current state of film distribution, with emphasis on the distribution of art …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Hanzlík
  • Oponent: Irena Tyslová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/66711

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Arts Management