Alena Přádná

Bachelor's thesis

Filmová tvorba Ingmara Bergmana a její distribuce v České republice

Ingmar Bergman’s Films Production and its Distribution in the Czech Republic
Abstract:
Práce pojednává o filmové tvorbě švédského režiséra Ingmara Bergmana a její dostupnosti v České republice. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení pojmu artový film, na osobu Ingmara Bergmana a na popis Bergmanovy filmové tvorby. Praktická část práce se zabývá vývojem a současným stavem filmové distribuce s důrazem na distribuci artových filmů. Stěžejní částí je rozbor všech distribučních cest …more
Abstract:
My thesis deals with the filmmaking of Swedish director Ingmar Bergman and its availability in the Czech Republic. The theoretical part focuses on the definition of an art film, on the personality of Ingmar Bergman, and on the description of Bergman's filmmaking. The practical part of my thesis deals with the development and current state of film distribution, with emphasis on the distribution of art …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2013
  • Supervisor: Jan Hanzlík
  • Reader: Irena Tyslová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/66711

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Arts Management