Bc. Eliška Stránská

Bakalářská práce

Úroveň a kvalita kardiopulmonální resuscitace poskytované hasičským záchranným sborem a sborem dobrovolných hasičů

A Standard and Quality of Cardiopulmonary Resuscitation Provided by Fire Rescue Service and Corps Volunteer Fire
Anotace:
Bakalářská práce mapuje úroveň znalostí při poskytování kardiopulmonální resuscitace hasičským záchranným sborem kraje a sborem dobrovolných hasičů obce. Teoretická část popisuje integrovaný záchranný systém, se zaměřením na hasičský záchranný sbor. Dále se věnuje základní a rozšířené neodkladné resuscitaci dle nejnovějších postupů a doporučení Guidelines 2010. V praktické části je uveden výzkum metodou …více
Abstract:
The Bachelor´s Thesis deals with the level of knowledge while providing cardiopulmonary resuscitation by the regional Fire Rescue Service and Volunteer Fire Department Units. The theoretical part describes the Emergency Services and specializes in Fire Rescue Services. Further on, it deals with basic and extended resuscitation in accordance to the Guidelines 2010. The practical part contains survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jana Čumplová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stránská, Eliška. Úroveň a kvalita kardiopulmonální resuscitace poskytované hasičským záchranným sborem a sborem dobrovolných hasičů. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií