Bc. Eliška Stránská

Bachelor's thesis

Úroveň a kvalita kardiopulmonální resuscitace poskytované hasičským záchranným sborem a sborem dobrovolných hasičů

A Standard and Quality of Cardiopulmonary Resuscitation Provided by Fire Rescue Service and Corps Volunteer Fire
Abstract:
Bakalářská práce mapuje úroveň znalostí při poskytování kardiopulmonální resuscitace hasičským záchranným sborem kraje a sborem dobrovolných hasičů obce. Teoretická část popisuje integrovaný záchranný systém, se zaměřením na hasičský záchranný sbor. Dále se věnuje základní a rozšířené neodkladné resuscitaci dle nejnovějších postupů a doporučení Guidelines 2010. V praktické části je uveden výzkum metodou …more
Abstract:
The Bachelor´s Thesis deals with the level of knowledge while providing cardiopulmonary resuscitation by the regional Fire Rescue Service and Volunteer Fire Department Units. The theoretical part describes the Emergency Services and specializes in Fire Rescue Services. Further on, it deals with basic and extended resuscitation in accordance to the Guidelines 2010. The practical part contains survey …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jana Čumplová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Stránská, Eliška. Úroveň a kvalita kardiopulmonální resuscitace poskytované hasičským záchranným sborem a sborem dobrovolných hasičů. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií