Jan VAVŘÍK

Bakalářská práce

Americká propaganda v moderní kinematografii

Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje, jak je americká propaganda implementována do moderní kinematografie. Práce se zabývá formou spolupráce mezi Hollywoodem a Pentagonem, které vede k vytváření filmů obsahující propagandu. K případové studii na tomto filmu byly vybrány úspěšně snímky americké kinematografie, které obsahovaly spolupráci filmových studiích se státními složkami, aby v daných dílech byly implementovány …více
Abstract:
This bachelor's thesis describes how American propaganda is implemented into modern cinematography. The work deals with the form of collaboration between Hollywood and the Pentagon, which leads to the creation of movies containing propaganda. Case studies for this film were chosen from successful American cinematography works that involved collaboration between film studios and government agencies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAVŘÍK, Jan. Americká propaganda v moderní kinematografii. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia

Práce na příbuzné téma