Vladimír KOUTECKÝ

Bachelor's thesis

Motivace žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra na vysoké škole

Motivation of Pupils to Study the Field of General Nursing at University
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá motivací žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na rešerši dané problematiky, historii ošetřovatelství, vymezuje pojem motivace, kompetence a vzdělávací systém nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice. V praktické části se metodou dotazníkového …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with motivating pupils to study the field of General Nursing. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on review of given problems, nursing history, defines the term motivation, competence, and education system of paramedical health care workers in the Czech Republic. The practical part is, by the method of questionnaire survey …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2013
Accessible from:: 21. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Anna Krátká, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOUTECKÝ, Vladimír. Motivace žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra na vysoké škole. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe