Ing. Anna Sovová

Bachelor's thesis

Brexit - vystoupení z Evropské unie

Brexit - The Withdrawal From The European Union
Anotácia:
Tato bakalářská práce popisuje mechanismus možného a plánovaného vystoupení Spojeného království z Evropské unie prostřednictvím analýzy stávající právní úpravy. Klade si za cíl nastínit následky tohoto závažného kroku, které budou podle mé hypotézy závažné a převážně negativní jak pro vystupující Spojené království, tak pro Evropskou unii. Práce je zaměřena na historii vztahů Spojeného království …viac
Abstract:
This Bachelor thesis is to describe mechanism of the likely and planned exit of the United Kingdom from the European Union based on the analysis of the existing formal mechanism for a country to leave the EU. The aim is to outline the complexity and gravity of this challenging step, which will have, according to my hypothesis, serious and predominantly negative consequences for both the United Kingdom …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedúci: JUDr. Monika Matysová
  • Oponent: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní