Bc. Linda Králová

Bakalářská práce

Webové stránky českých restaurací a zdravá výživa

Websites Czech restaurants and healthy food
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výkladem pojmu zdravá výživa, věnuje se vlivu nezdravé a nevyvážené výživy na zdraví člověka, přináší stručný výčet typických zdravotních diet, pojednává též o redukčních dietách a o sportovní výživě, zkoumá konkrétní způsoby, jakými jsou zákazníci restaurací informováni o nutriční skladbě nabízených pokrmů, jakož i o alergenech v nich obsažených.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the term of healthy nutrition, with the influence of unhealthy and unbalanced nutrition on the human health, brings a brief list of typical health diets, oves an overview of reductive diets and sports nutrition, examines the specific ways in which restaurant customers are informed of the nutritional composition of the offered dishes, as well as the allergens contained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze