Theses 

Webové stránky českých restaurací a zdravá výživa – Bc. Linda Králová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu

Bc. Linda Králová

Bakalářská práce

Webové stránky českých restaurací a zdravá výživa

Websites Czech restaurants and healthy food

Anotace: Bakalářská práce se zabývá výkladem pojmu zdravá výživa, věnuje se vlivu nezdravé a nevyvážené výživy na zdraví člověka, přináší stručný výčet typických zdravotních diet, pojednává též o redukčních dietách a o sportovní výživě, zkoumá konkrétní způsoby, jakými jsou zákazníci restaurací informováni o nutriční skladbě nabízených pokrmů, jakož i o alergenech v nich obsažených.

Abstract: The bachelor thesis deals with the term of healthy nutrition, with the influence of unhealthy and unbalanced nutrition on the human health, brings a brief list of typical health diets, oves an overview of reductive diets and sports nutrition, examines the specific ways in which restaurant customers are informed of the nutritional composition of the offered dishes, as well as the allergens contained therein.

Klíčová slova: alergeny, diety, lidské zdraví, nutriční hodnoty, restaurace, zdravá výživa, allergens, diets, healthy nutrition, human health, nutritional values, restaurants

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 20:56, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz