Bc. Denisa Novotná

Bakalářská práce

Suburbanizace Brna optikou migračních dat

Suburbanization in Brno illustrated on data migration
Anotace:
Práce se zabývá rezidenční suburbanizací v zázemí města Brna. Suburbanizační tendence mění v současnosti struktury měst téměř všech metropolí a výjimku netvoří ani metropole moravská. Při stěhování obyvatel z města do atraktivních lokalit jeho předměstí se v suburbánní oblasti mění nejen počet obyvatel, ale i jejich demografická a sociální struktura. Současně tyto změny ovlivňují strukturu obce a mění …více
Abstract:
This work deals with residential suburbanization in the hinterland of the Brno city. Suburban tendencies change contemporary structures of almost all towns and cities and Moravian metropolis is no exception. When people move from city to its suburbs attractive locations there are many changes not only in population but also in demographic and social structures. At the same time these changes affect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Sič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.