Barbora GROSSOVÁ

Bachelor's thesis

Science Communication jako nástroj konkurenceschopnosti vědy

Science Communication as a tool of competitive ability of science
Abstract:
Bakalářská práce na téma "Science Communication jako nástroj konkurenceschopnosti vědy" je zaměřena na nový obor Science Communication a jeho praktické využití. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky Science Communication a je zde popsán historický kontext, cíle Science Communication a její metody. Dále teoretická část poskytuje náhled na praktické využití Science Communication na univerzitách …more
Abstract:
Bachelor thesis on "Science Communication as a tool of competitive ability of science" focuses on a new field of Science Communication and its practical use. Theoretical part contains an introduction to the topic of Science Communication and describes historical context, aims of Science Communication and its methods. Furthermore theoretical part provides view on practical usage of Science Communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lenka Čechurová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GROSSOVÁ, Barbora. Science Communication jako nástroj konkurenceschopnosti vědy. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/