Theses 

Sociální podpora a daňové slevy pro rodiny s dětmi v České Republice – Marta Puková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Marta Puková

Diplomová práce

Sociální podpora a daňové slevy pro rodiny s dětmi v České Republice

The welfare benefits and taxes benefits for families

Anotace: Tato práce se zabývá změnou příjmů domácností bez dětí a s dětmi. Práce je rozdělena na více částí. K teoretickým částem používám dostupnou literaturu a měly by především vysvětlit, jaké faktory příjem rodiny ovlivní. Jedná se o kapitoly, které se zabývají rodinou, rodinnou politikou, sociální podporou státu a daňovými zvýhodněními pro rodiny. Druhý celek je praktický a je složen ze dvou částí. V první analyzuji data ČSÚ, v druhé části modeluji příjem některých druhů rodin.

Abstract: This master thesis is about change in revenue of the householdes without children and with children. The thesis is divided into several parts. I used avialable literature in the theoretical part and this part should explain what factors affect family income. These are the chapters that deal with family politicy, welfare benefits and taxes benefits for family. The second part is practical and it is divided in two chapters. In the first chapter I analysed the dats of Czech statistics and in the second I modelized income of some types of families income.

Klíčová slova: rodinná politika, struktura příjmů rodin, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory

Keywords: structure income families, Family policy, health insurance benefits, welfare benefits

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Stanislav Klazar
  • Oponent: Pavlína Brabcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70880


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 04:54, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz