Bc. Romana Gottvaldová

Diplomová práce

Životní styl těhotných žen a tělesná hmotnost novorozenců

Lifestyle of pregnant women and newborns birthweight
Anotace:
Diplomová práce na téma životní styl těhotných žen a tělesná hmotnost novorozenců je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá problematikou těhotenství, změnami organizmu ženy v těhotenství. Dále pak faktory, které mají vliv na průběh těhotenství a porodní hmotnost novorozenců jako výživa, kouření, alkohol, drogy, gestační diabetes. V praktické části byly zpracovávány a vyhodnoceny informace …více
Abstract:
Thesis on the lifestyle of pregnant women and newborn body weight is divided into two parts. Theoretical part deals with pregnancy, women body changes during pregnancy. Furthermore, factors that affect pregnancy and birth weight newborns as nutrition, smoking, alcohol, drugs, gestational diabetes. In the practical sections were processed and evaluated information obtained by questionnaire survey. Questioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta