Ondřej Nekovář

Diplomová práce

Význam SOC 2 Reportu pro poskytovatele cloudových služeb

The Meaning of the SOC 2 Report for Cloud Service Providers
Anotace:
Tato diplomová práce se v několika rovinách zabývá problematikou auditu za účelem získání ověření SOC 2 Report. V rámci jednotlivých částí této práce je zkoumán význam, účel a zařazení SOC 2 Report obecně, dále význam držitele tohoto ověření pro uchazeče o zapsání do katalogu cloud computingu jako poskytovatele služeb cloud computingu. V rámci této práce je dále věnována část problematice cloudových …více
Abstract:
This diploma thesis addresses the issue of auditing to obtain SOC 2 Report verification on several levels. Within the different parts of this thesis, the meaning, purpose and classification of the SOC 2 Report in general is examined, as well as the importance of holding this verification for a candidate to be listed in the Cloud Computing Catalogue as a cloud computing service provider. Within this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2022
  • Vedoucí: Vlasta Svatá
  • Oponent: Ladislav Vaněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/86077

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program:
Informační management