René KOCIÁNOVÁ

Bakalářská práce

Stravovací návyky a vnímání vlastního těla jako rizikové faktory pro vznik poruchy přijmu potravy

Eating habits and body image as risk factors for eating disorders
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o stravovacích návycích a vnímání vlastního těla jako možných rizikových faktorech pro vznik poruch příjmu. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení charakteristiky známých i méně známých poruch příjmu potravy, a to mentální anorexie, mentální bulimie, orthorexie, bigorexie , drunkorexie a diabulie. Dále na jejich specifika, diagnostiku a metody terapie. Praktická část se …více
Abstract:
The thesis deals with eating habits and body image as a risk factor for eating disorders. The theoretical part focuses on the characteristics of known and lesser-known eating disorders, namely mental anorexy, mental bulimia, orthorexia, bigorexia, and drunkorexia diabulie. Next on their specifics, methods of diagnosis and therapy. The practical part deals with the evaluation of what a family environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2011
Identifikátor: 20261

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCIÁNOVÁ, René. Stravovací návyky a vnímání vlastního těla jako rizikové faktory pro vznik poruchy přijmu potravy. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra