Ing. Jan BARTOVSKÝ

Disertační práce

Neighborhood - Adaptable Processor for Multi - Processing

Hardware Architectures for Morphological Filters with Large Structuring Elements
Abstract:
This thesis is focused on implementation of fundamental morphological filters in the dedicated hardware. The main objective of this thesis is to provide a programmable and efficient implementation of basic morphological operators using efficient dataflow algorithms considering the entire application point of view. In the first part, we study existing algorithms for fundamental morphological operators …více
Abstract:
Tato práce se zabývá implementací základních morfologických filtrů v číslicových obvodech. Hlavním úkolem této práce je vytvořit programovatelné a efektivní číslicové implementace základních morfologických operátorů za použití výpočetně efektivních algoritmů. Důležitým hlediskem je chování celé aplikace složené z více operátorů. V první části jsou prostudovány existující algoritmy základních morfologických …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 11. 2012
  • Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOVSKÝ, Jan. Neighborhood - Adaptable Processor for Multi - Processing. Plzeň, 2012. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Doktorský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika