Bc. Naděžda Švrčková

Diplomová práce

Faktory ovlivňující internetové bezpečnostní dovednosti českých dětí (Analýza dat výzkumu EU Kids Online II)

Factors influencing internet safety skills of Czech children (Data analysis of EU Kids Online II research)
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou internetových bezpečnostních dovedností (tzv. safety skills) u českých dětí ve věku 9 až 16 let. Hlavní pozornost je zaměřena na to, zda a do jaké míry jsou tyto dovednosti ovlivňovány vybranými faktory (věk pohlaví, četnost užívání a další). Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsou za pomoci výsledků provedených …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of internet safety skills of Czech children aged 9-16 years. The main attention is focused on how these safety skills are influenced by selected factors (gender, age of the child, frequency of internet use etc.). Text is divided into two main parts - theoretical and research part. In the theoretical part the main terms such as digital literacy, digital skills …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lukas Blinka, PhD.
  • Oponent: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika