Bc. Nikola Beránková

Master's thesis

Nejčastější otázky a reakce pacientů s hematologickou malignitou na konci života

Most common questions and reactions of patients with haematological malignancy at the end of life
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zjištěním otázek a reakcí u pacientů s hematologickou malignitou v paliativní péči, bez možnosti kurabilního řešení onemocnění. Základním cílem této práce bylo zjistit, jaké jsou nejčastější dotazy a reakce pacientů s hematologickou malignitou na konci života. Teoretická část, jenž představuje východiska pro část empirickou, představuje základní fakta paliativní péče a nejčastější …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the identification of questions and reactions in patients with haematological malignancy in palliative care, without the possibility of curable treatment of the disease. The basic aim of this work was to find out what are the most common questions and reactions of patients with haematological malignancy at the end of life. The theoretical part, which presents the basis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Beránková, Nikola. Nejčastější otázky a reakce pacientů s hematologickou malignitou na konci života. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií