Bc. Petra Volková

Bakalářská práce

Fašismus

Fascism
Anotace:
Práci jsem rozčlenila do tří hlavních kapitol. V prvním segmentu se mimo jiné zabývám vznikem a rozvojem fašismu, významem tohoto termínu, z čeho slovo fašismus vzniklo a nacionalismem. V následující části objasňuji základní charakteristické znaky ideologie, vysvětlím, co pro fašismus představuje vůdce a společnost a dotýkám se problematiky rasismu a antisemitismu. Poslední kapitolu věnuji fašistické …více
Abstract:
Work was divided into three main chapters. In the first segment, among other things the creation and development of fascism, meaning of this term, what the word fascism arose and nationalism. The next part explains the basic characteristics of the ideology, explain fascism for what a leader and society and touch with issues of racism and antisemitism. The last chapter is devoted to fascist Italy, nazi …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma