BcA. Anna Burianová

Diplomová práce

Guest service Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni

Guest Service of the International Festival Theater in Pilsen
Anotace:
Diplomová práce se zabývá guest servisem Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni. Cílem práce je popsat a následně na základě výzkumu - sekundární analýzy dat a online dotazníku - vyhodnotit jednotlivé aspekty fungování guest servisu festivalu, včetně doporučení na zlepšení.
Abstract:
The topic of the thesis is guest service of the International Festival Theatre in Pilsen. The aim is to describe and analyze parts of the guest service. The evaluation is based on the research - the secondary analysis of data and online questionnaire. Finally, suggestions for improvements are part of the thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Blanka Chládková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ratnw/