Bc. Andrea Polanská

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem jako součást ekonomického terciárního vzdělávání

Corporate social responsibility as a part of education on economic universities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výukou společenské odpovědnosti na vysokých školách v České republice. Jejím cílem je navrhnout doporučení pro rozvoj předmětů zabývajících se společenskou odpovědností firem (CSR) na vysokých školách s ekonomickým zaměřením, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům na trhu práce. První část práce tvoří literární rešerše, ve které je vysvětlen koncept CSR. Část je zaměřena přímo …více
Abstract:
The diploma thesis deals with corporate social responsibility especially with education at the universities in the Czech Republic. Its aim is to propose recommendations for the development of Corporate social responsibility (CSR) subjects at universities with an economic focus in order to best meet labor market requirements. The first part of the thesis is a literary research which explains the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
  • Oponent: Hana Urbánková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta