Ivan Kostroma

Bachelor's thesis

Nekonvenční nástroje měnové politiky: kvantitativní uvolňování ve Spojeném království

Unconventional monetary policy:Quantitative easing in United Kingdom
Abstract:
Předkládaná bakalařská práce testuje hypotézu o pozitivním vlivu kvantitativního uvolňování na reálné HDP ve Spojeném království. Centrální banka se při kvantitativním uvolňování prostřednictvím nákupu dluhopisů snaží přímo snižovat dlouhodobou úrokovou míru a uvolňovat měnové podmínky. Hypotéza je testována na časových řadách za období 1Q/1990 až 2Q/2019. Vysvětlovanou proměnnou je reálné HDP, vysvětlujícími …more
Abstract:
This study tests the hypothesis of the positive effect of quantitative easing on real GDP in the United Kingdom. Central banks buys predetermined amounts of government bonds trying directly lower long-term interest rate and ease monetary conditions. The hypothesis is tested on time series for the period from 1Q/1990 to 2Q/2019. Explained variable is real gross domestic product, explanatory variables …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 2. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2020
  • Supervisor: Lukáš Augustin Máslo
  • Reader: Klára Čermáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78974