Bc. Jana Táborská

Bakalářská práce

Analýza dat European Social Survey z hlediska důvěry a sociálního kapitálu

Analysis of European Social Survey Data - Trust and Social Capital
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou výzkumu European Social Survey z hlediska konceptů důvěry a sociálního kapitálu. Zaměřuje se zejména na odlišné pojetí těchto konceptů z hlediska jejich individuálního či kolektivního charakteru. Jejím hlavním cílem je ověřit na současné evropské populaci, které z těchto pojetí je vlivnějším determinantem rozložení důvěry a sociálního kapitálu. Výzkum má podobu sekundární …více
Abstract:
This thesis is concerned with analysis of the European Social Survey in terms of concepts of trust and social capital. It is focused especially on the different approaches to these concepts in light of their individual or societal nature. The main aim of this thesis is to proof which of these approaches is more powerful determinant of the distribution of trust and social capital in contemporary Europe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petr Pakosta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií