Bc. Jana Táborská

Bachelor's thesis

Analýza dat European Social Survey z hlediska důvěry a sociálního kapitálu

Analysis of European Social Survey Data - Trust and Social Capital
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou výzkumu European Social Survey z hlediska konceptů důvěry a sociálního kapitálu. Zaměřuje se zejména na odlišné pojetí těchto konceptů z hlediska jejich individuálního či kolektivního charakteru. Jejím hlavním cílem je ověřit na současné evropské populaci, které z těchto pojetí je vlivnějším determinantem rozložení důvěry a sociálního kapitálu. Výzkum má podobu sekundární …more
Abstract:
This thesis is concerned with analysis of the European Social Survey in terms of concepts of trust and social capital. It is focused especially on the different approaches to these concepts in light of their individual or societal nature. The main aim of this thesis is to proof which of these approaches is more powerful determinant of the distribution of trust and social capital in contemporary Europe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2009
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Reader: Mgr. Petr Pakosta

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií