Theses 

Rentabilita odvozní soupravy – David Horký

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Lesnictví / Lesnictví

David Horký

Bakalářská práce

Rentabilita odvozní soupravy

Profitability of a Forest Truck

Anotace: Název: Rentabilita lesní odvozní soupravyAutor: David Horký Abstrakt Předkládaná bakalářská práce se zabývá rentabilitou lesní odvozní soupravy, tedy zhodnocením investice a provozu lesní odvozní soupravy a jejím porovnáním se stávající situací. Výzkum se věnoval zpracování kalkulací, porovnání specifikací produktů a následnému výpočtu celkové rentability lesní odvozní soupravy. Jelikož zpracování je určeno pro slovenskou firmu, práce uvádí dvě různé měny. Výsledkem je zjištění cenového rozdílu jednotlivých investičních variant a vyhodnocení, zdali je vhodné přehodnotit stávající situaci a uskutečnit nákup vlastní odvozní soupravy či nikoliv. Bylo porovnáno několik variant lesních odvozních souprav a byly zjištěny rozdíly investic do těchto souprav. Na základě výsledků výpočtů byl vybrán nejvhodnější typ lesní odvozní soupravy tak, aby nejvíce vyhovoval podmínkám, v nichž bude pracovat a také požadavkům společnosti. Klíčová slova: lesní odvozní souprava, rentabilita, kalkulace, hydraulický nosný jeřáb, převoz dříví, cena

Abstract: Title: Profitability of a Forest TruckAuthor: David Horký AbstractThe presented Bachelor's thesis is engaged in the profitability of a forest truck, namely in the valorisation of forest truck investments and operation and the comparison to the current condition. The research was devoted to processing of calculations, product specifications comparison and a subsequent calculation of the overall profitability of a forest truck. Since the processed data are intended for a Slovak company, two different currencies are stated. The result is an estimation of a price difference between single investment versions together with stating whether it is suitable to revalue the current condition or purchase an own forest truck. Several versions of forest trucks were compared and investment differences were stated. Based on the calculations results the most suitable type of a forest truck was selected to comply with the conditions it will be used in as well as the requirements of the company. Key words: forest truck, profitability, calculation, hydraulic crane, timber haulage, price

Klíčová slova: rentabilita, lesní odvozní souprava, kalkulace, hydraulický nosný jeřáb, převoz dříví

Keywords: forest truck, profitability, calculation, hydraulic crane, timber haulage

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/51865 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:01, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz