Jakub Gintar

Bakalářská práce

Modelování a analýza šíření akustického signálu

Modelling and Analysis of Acoustic Signal Progression
Anotace:
Cílem této práce je provést analýzu šíření akustického signálu. Rozbor této problematiky bude proveden nejprve teoreticky, kdy budou popsány základní vlastnosti šíření akustického signálu. Poté bude uskutečněno praktické ověření teoretických předpokladů, pomocí měření šíření akustického signálu. Úkolem další části je vytvoření matematického modelu šíření akustického signálu. Tento model bude navržen …více
Abstract:
The aim of this theses is to analyze the spread of acoustic signals. The analysis of this issue will be made first theoretically by means of the basic properties description of the acoustic signal. Subsequently – by using measurements of the sound signal – a practical verification of theoretical assumptions will be made. In the second part of the theses a mathematical model of the acoustic signal will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Zdeněk Macháček
  • Oponent: Rostislav Naivert

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava