Theses 

Využití prvků léčebné a rehabilitační terapie v prevenci vybraných chronických neinfekčních chorob a vadného držení těla v MŠ – Bc. Hana Kosielski

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Kosielski

Bakalářská práce

Využití prvků léčebné a rehabilitační terapie v prevenci vybraných chronických neinfekčních chorob a vadného držení těla v MŠ

Use of medical and rehabilitative therapy elements in prophylaxis of selected chronic non-communicable diseases and defective posture within kindergarten

Anotace: Cílem této bakalářské práce je sestavení vzdělávacího programu v oblasti preventivní zdravotní péče. Program je určený pro pedagogy mateřských škol bez odborného zdravotního vzdělání. V teoretické části se práce věnuje vybraným chronickým neinfekčním chorobám, vysvětluje jejich dopad na zdraví dětí předškolního věku. Dále jsou zde popsány prvky léčebné a rehabilitační terapie a vysvětlení jejich pozitivních dopadů. Praktická část bakalářské práce obsahuje návrh vzdělávacího programu s vytyčením konkrétních prvků preventivní zdravotní péče aplikovatelných v mateřských školách.

Abstract: The aim of this thesis is to build an educational program in the field of preventive health care. The program is designed for kindergarten teachers without professional health education. The theoretical part deals with selected chronic noninfectious diseases, explains their impact on the health of preschool children. There are also described elements of the treatment and rehabilitation therapy and explaining their positive impacts. The practical part contains a proposal for an educational program with setting specific elements of preventive health care usable in kindergartens.

Klíčová slova: Chronické neinfekční choroby, léčebná a rehabilitační terapie, prevence, zdravotní péče

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:31, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz