Petr Bednář

Bakalářská práce

Vliv mezinárodního obchodu na výstup ekonomiky ve vybrané zemi

Impact of trade on economic output in a selected country
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce je identifikace hlavních faktorů vyskytujících se v rámci mezinárodního obchodu a ovlivňujících ekonomický výstup finské ekonomiky. V práci je nejdříve popsána obecná charakteristika této ekonomiky včetně podrobnější deskripce mezinárodního obchodu. Jsou zde probírány zejména nejsignifikantnější skupiny exportu a importu spolu s hlavními obchodními partnery. Následně …více
Abstract:
The bachelor's thesis main topic is the identification of main factors affecting the output of the Finnish economy with a focus on international trade. In the first chapter, the bachelor thesis describes Finlands econmy as a whole as well as Finnish international trade. The first chapter analyzes the interdependence between economic growth and international trade with reference to literature research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Hana Fitzová
  • Oponent: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta