Theses 

Marketing svateb se zaměřením na chování spotřebitelů – Bc. Alexandra Ješátková Deylová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alexandra Ješátková Deylová

Diplomová práce

Marketing svateb se zaměřením na chování spotřebitelů

Wedding Marketing Focusing on Consumer Behavior

Anotace: Práce se zaměřuje na současné svatby v historickém kontextu, na marketing svateb se zvláštním zaměřením na chování spotřebitelů svatebních produktů. Jejím cílem je zjistit současné trendy a nákupní zvyklosti v přípravě svateb, které se odrážejí od chování a rozhodování spotřebitelů. Tento cíl byl naplněn za pomoci získávání sekundárních informací, skrytého pozorování a internetového dotazníkového šetření. Zjištěné skutečnosti slouží jako podklad pro jednotlivé závěry, návrhy a doporučení v návrhové části práce.

Abstract: This master´s dissertation focuses on contemporary wedding in a historical context, wedding marketing with a special focus on consumer behavior. Its aim is to identify current trends and buying habits in preparation of weddings, which are reflected by the behavior and decisions of consumers. This aim was fulfilled with the help of secondary information retrieval, observation, and internet survey. Identified facts serve as a basis for conclusions and recommendations in the last part of work.

Klíčová slova: svatba, marketing, spotřebitelé, trendy wedding, consumers, trends

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:24, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz