Bc. Markéta Peringerová

Master's thesis

Alena Čermáková, malba 50. let

Alena Čermáková, 50's Painting
Abstract:
Diplomová práce pojednává o díle malířky Aleny Čermákové z 50. let 20. století, která se hlásila k metodě socialistického realismu. Oficiální umění bylo podřízeno vládnoucí komunistické straně a z dnešního pohledu je odsuzováno a kritizováno. Z důvodu problematického přístupu k prorežimnímu umění se ve své práci zaměřuji na okolnosti a vlivy, které mohly formovat výtvarný názor Aleny Čermákové a dovedly …more
Abstract:
The thesis deals with the work of Alena Čermáková, who was a painter of the 50s of 20th century and she professed the method of socialist realism. The official art of that time was subordinated to the governing Communist Party and from today´s perspective it has been condemned and criticized. Due to the problematic approach to the regime I focus on the circumstance and influence which could shape the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts

Theses on a related topic