Anna HONEGROVÁ

Bakalářská práce

IKEA Across Cultures and Continents: On Localization and Custom-built Advertising Strategies on IKEA Websites

IKEA napříč kulturami a kontinenty: o lokalizaci a adaptaci reklamních strategií na webových stránkách IKEA
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the cultural differences in the Internet advertising strategies on the IKEA websites of selected English-speaking countries. The theoretical part focuses on the issue of localisation and the specific features of the presentation on the Internet. The practical part is based on the analysis of the data retreived from the selected versions of IKEA homepages. The analysis …více
Abstract:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat kulturní rozdíly v internetové propagaci vybraných anglofonních mutací webových stránek firmy IKEA. Teoretická část pojednává o problematice lokalizace a specifikách prezentace na webových stránkách. Praktická část je založena na analýze dat získaných z domovských webových stránek společnosti IKEA ve vybraných jazykových mutacích. Tato analýza využívá …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HONEGROVÁ, Anna. IKEA Across Cultures and Continents: On Localization and Custom-built Advertising Strategies on IKEA Websites. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.