Mgr. Sandra Klenová

Bachelor's thesis

Rodina Čvančarova - provozování filmové půjčovny a biografů v meziválečném a válečném období v Československu

Čvančara family - management of film rental and movie theaters in the interwar and the war period in Czechoslovakia
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá pražskou rodinou Čvančarových, významných filmových průkopníků. Bratři Ferdinand a František Čvančarovi začali v průběhu dvacátých let dvacátého století sbírat již vyřazené němé filmy, které byly určeny k chemickému zpracování. Podařilo se jim tak zachránit velmi vzácné snímky velké historické hodnoty. Časem vybudovali půjčovnu filmů, která se od ostatních filmových …viac
Abstract:
The present bachelor thesis deals with the Čvančara family, important film pioneers from Prague. Ferdinand and František Čvančara brothers started to collect eliminated silent movies determined to chemical processing during the twenties of the twentieth century. In this way, they managed to save rare movies of a great historic value. In the course of time, they established film rental composed of their …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Jan Trnka
  • Oponent: Mgr. Jan Havran

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta