Theses 

Mediace jako budoucí možná alternativa vůči soudnímu řízení ve finanční oblasti – Bc. Martin Votoupal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Votoupal

Diplomová práce

Mediace jako budoucí možná alternativa vůči soudnímu řízení ve finanční oblasti

Mediation as a Possible Future Alternative to Litigation in the Financial Sector

Anotace: Diplomová práce pojednává o mediaci jako alternativní metodě řešení sporů a možnostech jejího využití. Definuje základní zásady, formy, účastníky a fáze mediace. Dále se zabývá využitím mediace ve vybraných státech Evropské unie. Popisuje zákonnou i podzákonnou právní úpravu mediace v České republice, a to včetně pramenů evropského práva. Zmiňuje projekty a subjekty působící v oblasti mediace, jejich činnosti a konkrétní výstupy. V neposlední řadě se zabývá mediací ve finanční oblasti, jejím průběhem a výhodami.

Abstract: This thesis deals with mediation as an alternative method of controversy solving and other way of using it. It defines some basic principles, forms, participants and phases of mediation. Then it deals with the use of mediation in chosen European countries. It describes the legal regulations and legislative rules of mediation in the Czech Republic including the sources of the European law. It mentions some projects and subjects that work in mediation sphere, their activities and particular outputs. Finally it deals with mediation in financial field, its course and advantages.

Klíčová slova: Klíčová slova, mediace, alternativní metoda řešení sporů, právní úprava mediace, mediace ve finanční oblasti Keywords, mediation, alternative method of controversy solving, legal regulations of mediation, mediation in financial field

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz