Bc. Lukáš Budáč

Diplomová práce

Podcasting správ a vybraných médií na platforme Android

Podcasting of News and Selected Media on Android Platform
Abstract:
The aim of this thesis is to develop mobile application providing news podcasts and spoken articles for operating system Android and to define monetization and marketing options of application. The thesis also contains analysis, design and description of important parts of implementation, design of interface and server communication and planned application updates.
Abstract:
Cieľom práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu poskytujúcu podcasting správ a nahovorených článkov pre operačný systém Android a popísať možnosti monetizácie a marketingu aplikácie. Súčasťou práce je analýza, návrh a popis implementácie dôležitých častí aplikácie, návrh rozhrania a komunikácie so serverom a plánované rozšírenia aplikácie.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Nikola Šimková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.