Bc. Michal Kváš

Bakalářská práce

Základní úpoly v přípravě bezpečnostních složek

Basic combat in training of security forces
Anotace:
Příjmení a jméno: Kváš Michal Katedra: Speciální edukace bezpečnostních složek Název práce: Základní úpoly v přípravě bezpečnostních složek Vedoucí práce: PhDr. Bc. Zdenko Reguli Počet stran: 43 Počet příloh: 2 Počet titulu použité literatury: 6 Klíčová slova: úpoly, profesní příprava, instruktor, příslušník Rok obhajoby: 2007 Resumé: Bakalářská práce je zaměřena na výcvik úpolů u vězeňské služby, …více
Abstract:
Name: Michal Kváš Department: Special education of security corps Thesis Name: Basic combat in training of Security forces Supervisor: PhDr. Bc. Zdenko Reguli Number of pages: 43 Number of appendixes: 2 Number of references: 6 Keywords: Combative Sports, Instructor Prison guard Vindication year: 2007 Summary: This thesis deals with the basic combative training in Prison Service, comparison of training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma